Wyniki przetargów i rokowań

Zezwolenie nr 211/2016

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  12 lutego 2016 r. wydał firmie  Brembo Poland  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Kraków, 12.02.2016 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 4 lutego 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Brembo Poland sp. z o.o.

Zezwolenie nr 210/2016

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  1 lutego 2016 r. wydał firmie Comarch S.A.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 209/2016

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  1 lutego 2016 r. wydał firmie Alupol Films sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 01.02.2016 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 11 stycznia 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firm Alupol Films sp. z o.o. oraz  Comarch S.A.

Zezwolenie nr 208/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  9 grudnia 2015 r. wydał firmie Graficon Polska Robert Stahl zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 07.12.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmie Graficon Polska Robert Stahl

Zezwolenie nr 207/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  21 października 2015 r. wydał firmie Klimres Myjnie Podkarpackie sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 20.10.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmie Klimres Myjnie Podkarpackie sp. z o.o.

Zezwolenie nr 206/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  2 października 2015 r. wydał firmie Foodcare sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 29.09.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmie Foodcare sp. z o.o.

Zezwolenie nr 205/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  30 września 2015 r. wydał firmie Bauwer sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 15.09.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmie Bauwer sp. z o.o.

Zezwolenie nr 204/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  30 września 2015 r. wydał firmie Man Trucks Sp. z o.o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 29.09.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Man Trucks Sp. z o.o

Zezwolenie nr 203/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  8 września 2015 r. wydał  przedsiębiorcy Rarał Rędziniak prowadzący działalność pod firmą Rafo Rafał Rędziniak  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 07.09.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Rarał Rędziniak prowadzący działalność pod firmą Rafo Rafał Rędziniak

 Zezwolenie nr 202/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  19  czerwca  2015 r. wydał  przedsiębiorcy  Cordia Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 02.06.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę  Cordia Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zezwolenie nr 201/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 11 czerwca  2015 r. wydał  przedsiębiorcy  Olident spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 26.05.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 2 czerwca 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę  Olident spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

Zezwolenie nr 200/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  3  czerwca  2015 r. wydał  przedsiębiorcy  JCG spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 26.05.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę  JCG spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

Zezwolenie nr 199/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  15 kwietnia  2015 r. wydał  przedsiębiorcy SWT sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 15.04.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 8 i 15 kwietnia 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę  SWT sp. z o.o.

Zezwolenie nr 198/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  16 marca  2015 r. wydał  przedsiębiorcy Noalla sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 16.03.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 marca 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Noalla sp. z o.o

Zezwolenie nr 197/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  16 marca  2015 r. wydał  przedsiębiorcy Fabryka Okien DAKO sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 16.03.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 marca 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę  Fabryka Okien Dako sp. z o.o.

Zezwolenie nr 196/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  24 lutego 2015 r. wydał przedsiębiorcy  Wind Mobile  S.A zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 24.02.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 marca 2015 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Wind Mobile S.A.

Zezwolenie nr 195/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  23 lutego 2015 r. wydał przedsiębiorcy ELETTROSTANDARD Polska sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 194/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  23 lutego 2015 r. wydał przedsiębiorcy Bartosza Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Ślusarska Bartosz Wójcik.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 23.02.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 marca 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę ELETTROSTANDARD Polska sp. z o.o. oraz dla Bartosza Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Ślusarska Bartosz Wójcik.

Zezwolenie nr 193/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  6 lutego  2015 r. wydał  przedsiębiorcy   Alupol Films sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 4.02.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 12 stycznia 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Alupol Films sp. z o.o.

Zezwolenie nr 192/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  27 stycznia 2015 r. wydał  przedsiębiorcy   Grape Up  sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 27.01.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 12 i 19 stycznia 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Grape Up sp. z o.o.

Zezwolenie nr 191/2015

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  20 stycznia 2015 r. wydał  przedsiębiorcy   Nidec Motors & Actuators (Poland) sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 20.01.2015 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 12 stycznia 2015 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Nidec Motors & Actuators (Poland) sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe z dn. 22.12.2014 r.

Informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na organizację konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2014

Informacja o wyborze

Zezwolenie nr 190/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Magdalenie  Jargas prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jargas  Dortech II zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 189/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych Trefl-Kraków sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 30.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 24 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy   Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych Trefl-Kraków sp. z o.o. oraz Magdaleny Jargas prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jargas Dortech II.

Zezwolenie nr 188/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Meble Bugajski sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 187/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 186/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 185/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy Valeo Autosystemy sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 184/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy Wytwórnia Napojów Chłodzących „SAHARA” Sławomir Folga, Marek Księżopolski sp.j.,  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 183/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  HCL Poland sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 182/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  UBS Kraków sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 30.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia10,17,23, 24, 25, 27 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę UBS Kraków sp. z o.o., HCL Poland sp. z o.o., Wytwórnia Napojów Chłodzących „SAHARA” Sławomir Folga, Marek Księżopolski sp.j., Valeo Autosystemy sp. z o.o., HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Organika-Sarzyna” S.A., Meble Bugajski sp. z o.o.

Zezwolenie nr 181/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy Syntaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 180/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   SOMIKA sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 179/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   ZiNPLAST sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 178/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Capita (Polska) sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 177/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Pawbol sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 176/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Grupa Azoty  „Compouding” sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 175/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy   Grupa Azoty S.A.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 27.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia10,17,23, 24, 25, 27 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty „Compouding” sp. z  o.o., PAWBOL sp. z o.o., Capita (Polska) sp. z o.o., ZiNPLAST sp. z o.o., Somika sp. z o.o., Syntaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zezwolenie nr 174/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 25 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  BiBP sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 173/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 25 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  MWH MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. sp.k.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 25.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia10,17,25 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę MWH MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. sp.k. oraz BiBP sp. z o.o.

Zezwolenie nr 170/2014, 171/2014, 172/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Synthos Dwory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 169/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Lubasohn  sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 168/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Fideltronik Poland sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 167/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Dragon Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 11.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia10 czerwca i  18 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., LUBASOHN sp. z o.o., Dragon Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Fideltronik Poland sp. z o.o.

Zezwolenie nr 166/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Krzysztofowi Góralczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FILL Krzysztof Góralczyk  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 165/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  ES-SYSTEM NT sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 11.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 29 maja, 10 czerwca, 17 czerwca br., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę ES-SYSTEM NT sp. z o.o., Krzysztofa Góralczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FILL” Krzysztof Góralczyk.

Zezwolenie nr 164/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 11 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Selvita Services z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 11.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 10 czerwca 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Selvita Services sp. z o.o.

Zezwolenie nr 163/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Dan Cake Polonia sp. z o.o.  na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 162/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Fineus Przewrocki sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 161/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  SOPEM sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 10.06.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 29 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę SOPEM sp.z o.o., Fineus Przewrocki sp.j., Dan Cake Polonia sp. z o.o.

Zezwolenie nr 160/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Brembo Poland sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 30.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 29 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Brembo Poland sp. z o.o.

Zezwolenie nr 159/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 29 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Mateuszowi Krzyżosiowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS Mateusz Krzyżoś zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 158/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 29 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Protech sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zezwolenie nr 157/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 29 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  ALLPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 29.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę ALLPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Protech sp. z o.o., Mateusza Krzyżosia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS Mateusz Krzyżoś.

Zezwolenie nr 156/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 26 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Frapol sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 26.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Frapol sp. z o.o.

Zezwolenie nr 155/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 21 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Unimetal Recycling sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 21.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Unimetal Recycling sp. z o.o.

Zezwolenie nr 154/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 15 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Maciejowi Słowikowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Elmark Maciej Słowikowski.

Kraków, 15.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 24 kwietnia i 5 maja 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Macieja Słowikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Elmark Maciej Słowikowski.

Zezwolenie nr 153/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 7 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Witoldowi Płoszczycy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca.

Kraków, 7.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 24 kwietnia 2014 r.  podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Witoldowi Płoszczycy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca.

Zezwolenie nr 152/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 5 maja 2014 r. wydał  przedsiębiorcy  Marianowi Krzyworzece prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą NALMAT-Trzebinia Marian Krzyworzeka.

Kraków, 5.05.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Marianowi Krzyworzece prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą NALMAT-Trzebinia Marian Krzyworzeka

Zezwolenie nr 151/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 15 kwietnia 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy PXM Marek Żupnik zezwolenie nr 151/2014.

Kraków, 03.04.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 3 kwietnia 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy PXM Marek Żupnik sp.k.

Kraków, 01.04.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
zapytania nr 4_3_2014
Treść ogłoszenia

Kraków, 12.03.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
Numer postępowania: DAI/3/3/2014
Treść ogłoszenia

Kraków, 11.03.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
Numer postępowania: DAI/2/3/2014
Treść ogłoszenia

Kraków, 6.03.2014 r.

Zezwolenie nr 150/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 6 marca 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy Radionika sp. z o.o. zezwolenie nr 150/2014.

Kraków, 06.03.2014 r.
Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia z dnia 27 lutego 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Radionika sp. z o.o.

Kraków 21.02.2014

Zezwolenie nr 149/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy SGL Lindner sp. z o.o. zezwolenie nr 149/2014

Kraków, 21.02.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia z dnia 9 grudnia 2013 r. oraz 5 lutego 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy SGL Lindner sp. z o.o.

Kraków 21.02.2014

Zezwolenie nr 148/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy CAN-PACK METAL CLOSURES sp. z o.o. zezwolenie nr 148/2014

Kraków, 18.02.2014 r.

 

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 listopada 2013 r. oraz 14 lutego 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy CAN-PACK METAL CLOSURES sp. z o.o. 

Kraków, 21.02.2014 r.

 

Zezwolenie nr 147/2014

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy CAN-PACK FOOD and INDUSTRIAL PACKAGING sp. z o.o. zezwolenie nr 147/2014

Kraków, 18.02.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 listopada 2013 r. oraz 14 lutego 2014 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy CAN-PACK FOOD and INDUSTRIAL PACKAGING sp. z o.o.

Kraków, 20.01.2014 r.

Zezwolenie nr 146/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2014 r. wydał dla przedsiębiorcy Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zezwolenie nr 146/2013

Kraków, 20.01.2014 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Kraków, 30.12.2013 r.

Zezwolenie nr 145/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Górkiewicz Michał SUNEKO zezwolenie nr 145/2013

Kraków, 30.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 30 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Górkiewicz Michał SUNEKO

Kraków, 30.12.2013 r.

Zezwolenie nr 144/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Plastmot Jerzy Górkiewicz sp. j. zezwolenie nr 144/2013

Kraków, 30.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 30 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Plastmot Jerzy Górkiewicz sp. j.

Kraków, 30.12.2013 r.

Zezwolenie nr 143/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp. j. zezwolenie nr 143/2013

Kraków, 30.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 30 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp. j.

Kraków, 30.12.2013 r.

Zezwolenie nr 142/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy PAWBOL-LOGISTYKA Łuczak-Kudzia sp. j. zezwolenie nr 142/2013

Kraków, 30.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 30 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy PAWBOL-LOGISTYKA Łuczak-Kudzia sp. j.

Kraków, 30.12.2013 r.

Zezwolenie nr 141/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy PAWBOL sp. z o.o. zezwolenie nr 141/2013

Kraków, 30.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 30 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy PAWBOL sp. z o.o.

Kraków, 19.12.2013 r.

Zezwolenie nr 140/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o. zezwolenie nr 140/2013

Kraków, 19.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o.

Kraków, 19.12.2013 r.

Zezwolenie nr 139/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Alicja Kotarba Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal zezwolenie
nr 139/2013

Kraków, 19.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Alicja Kotarba Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal.

Kraków, 19.12.2013 r.

Zezwolenie nr 138/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Separator Spares Int. Poland sp. z o.o. zezwolenie nr 138/2013

Kraków, 19.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Separator Spares Int. Poland sp. z o.o.

Kraków, 18.12.2013 r.

Zezwolenie nr 137/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 18 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy VoiceFinder sp. z o.o. zezwolenie nr 137/2013

Kraków, 18.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 i 17 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  VoiceFinder sp. z o.o

Kraków, 11.12.2013 r.

Zezwolenie nr 136/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy   Shell Polska sp. z o.o. zezwolenie nr 136/2013

Kraków, 11.12.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 listopada  i 3 grudnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Shell Polska sp. z o.o.

Kraków, 27.11.2013 r.

Zezwolenie nr 135/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy  Werner Kenkel Bochnia sp. z o.o. zezwolenie nr 135/2013.

Kraków, 27.11.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 listopada 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Werner Kenkel Bochnia sp. z o.o.

Kraków, 25.11.2013 r.

Zezwolenie nr 134/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 25 listopada 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Supersnow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zezwolenie nr 134/2013.

Kraków, 25.11.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Przetargu dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dniu 15 listopada 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Supersnow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Kraków, 20.11.2013 r.

Zezwolenie nr 133/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Syntaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zezwolenie nr 133/2013.

Kraków, 20.11.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dniu 31 października 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Syntaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Kraków, 31.10.2013 r.

Zezwolenie nr 132/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 31.10.2013 r. wydał dla przedsiębiorcy   Magdaleny Jargas prowadzącej działalność pod firmą Dortech II zezwolenie nr 132/2013

Kraków, 31.10.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 21 i 28  października 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Magdaleny Jargas prowadzącej działalność pod firmą Dortech II.

Kraków, 24.10.2013 r.

Zezwolenie nr 131/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 24 października 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy  Granpak sp.j. M. Korczak, R. Marczak zezwolenie nr 131/2013.

Kraków, 24.10.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 24 października 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Granpak sp.j. M. Korczak, R. Marczak

Kraków, 9.10.2013 r.

Zezwolenie nr 130/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 9 października 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz sp. z o.o. zezwolenie nr 130/2013.

Kraków, 9.10.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dniu 3 i 9 października 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz sp. z o.o.

Kraków, 4.10.2013 r.

Zezwolenie nr 129/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 4 października 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy  Anachron Technology Poland sp. z o.o. zezwolenie nr 129/2013.

Kraków, 3.10.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 3 października 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Anachron Technology Poland sp. z o.o.

Kraków, 25.07.2013 r.

Zezwolenie nr 128/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 25 lipca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy   Brembo Poland sp. z o.o.  zezwolenie nr 128/2013. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  118.967.600 a także zatrudnić 25  nowych pracowników.

Kraków, 23.07.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 22 lipca 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Brembo Poland sp. z o.o.  

Kraków, 21.06.2013 r.

Zezwolenie nr 127/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy  HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o.  zezwolenie nr 127/2013. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  120.000,00  Euro  a także zatrudnić 150  nowych pracowników.

Kraków, 21.06.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 21 czerwca 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy HSBC Service Delivery (Polska) sp. z o.o.  

Kraków, 11.06.2013 r.

Zezwolenie nr 126/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 11 czerwca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy  Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych Trefl-Kraków sp. z o.o. zezwolenie nr 126/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  11 mln zł netto, a także zatrudnić 6 nowych pracowników.

Kraków, 11.06.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 11 czerwca 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych Trefl-Kraków sp. z o.o.

Kraków, 14.05.2013 r.

Zezwolenie nr 125/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 16 maja 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy PROTECH sp. z o.o. zezwolenie nr 125/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 13 mln zł netto, a także zatrudnić 10 nowych pracowników.

Kraków, 14.05.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 22 kwietnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: PROTECH sp. z o.o.

Kraków, 26.04.2013 r.

Zezwolenie nr 124/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Marka Jelenia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
P.P.H. „MOSKITO” Marek Jeleń
zezwolenie nr 124/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  1.296.680,00 zł netto, a także zatrudnić
2 nowych pracowników.

Kraków, 26.04.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 22 kwietnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Marka Jelenia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. „MOSKITO” Marek Jeleń.

Kraków, 26.04.2013 r.

Zezwolenie nr 123/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Comarch S.A. zezwolenie nr 123/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  50 mln zł netto, a także zatrudnić 50 nowych pracowników.

Kraków, 26.04.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 22 kwietnia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Comarch S.A.

Kraków, 26.03.2013 r.

Zezwolenie nr 122/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  26 marca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy PEX-POOL PLUS TECHNOLOGIE sp. z o.o. zezwolenie nr 122/2013. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł, a także zatrudnić 2 nowych pracowników. 

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 marca 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  PEX-POOL PLUS TECHNOLOGIE sp. z o.o.

Kraków, 21.03.2013 r.

Zezwolenie nr 121/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  21 marca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Nasza Tradycja sp. z o.o. zezwolenie nr 121/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 2.960.000,00 zł, a także zatrudnić 10 nowych pracowników. 

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 marca 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Nasza Tradycja sp. z o.o.

Kraków, 1.03.2013 r.

Zezwolenie nr 120/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  1 marca 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Integer.pl  S.A.  zezwolenie nr 120/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 23.000.000,00 zł, a także zatrudnić 10 nowych pracowników. 

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 lutego 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Integer.pl S.A.

Kraków, 28.02.2013 r.

Zezwolenie nr 119/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  28 lutego 2013 r. wydał dla Valeo Autosystemy sp. z o.o.  zezwolenie nr 119/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad  37.178.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 80 nowych pracowników.

Zezwolenie nr 118/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  28 lutego 2013 r. wydał dla Dan Cake Polonia sp. z o.o.  zezwolenie nr 118/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad  55.000.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 50 nowych pracowników.

Zezwolenie nr 117/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  28 lutego 2013 r. wydał dla  Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o.  zezwolenie nr 117/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad  500.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 150 nowych pracowników.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 lutego 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorców: Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o., Dan Cake Polonia sp. z o.o., Valeo Autosystemy sp. z o.o.

Kraków, dnia 27.02.2013 r.

Zezwolenie nr 116/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  27 lutego 2013 r. wydał dla  Valeo Autosystemy sp. z o.o.  zezwolenie nr 116/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad  92.628.000,00 zł netto, a także zatrudnić co najmniej 338 nowych pracowników.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 lutego 2013 r. i 27 lutego 2013 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Valeo Autosystemy sp. z o.o.

Kraków, 21.02.2013 r.

Zezwolenie nr 115/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  31 stycznia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp.j. zezwolenie nr 115/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 2.500.000,00 zł, a także zatrudnić 3 nowych pracowników.

Kraków, 20.02.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 19 lutego 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp.j.

Kraków, 31.01.2013 r.

Zezwolenie nr 114/2013

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  31 stycznia 2013 r. wydał dla przedsiębiorcy DINOZATORLAND sp. z o.o. zezwolenie nr 114/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 3.300.000,00 zł netto, a także zatrudnić 2 nowych pracowników.

Kraków, 31.01.2013 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 14 stycznia 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: DINOZATORLAND sp. z o.o.

Kraków, 19.11.2012 r.

Zezwolenie nr 113/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy Sopem sp. z o.o. zezwolenie nr 113/2013, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 100.000.000,00 zł, a także zatrudnić 250 nowych pracowników.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 12 listopada 2013 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy  Sopem sp. z o.o.

Kraków, 09.11.2012 r.

Zezwolenie nr 112/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy Talento Consulting Przewrocki sp. j. zezwolenie nr 112/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  1.656.000,00 zł netto, a także zatrudnić 3 nowych pracowników.

Kraków, 09.11.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 29 października 2012 r. i 8 listopada 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Talento Consulting Przewrocki sp. j.

Kraków, 30.10.2012 r.

Zezwolenie nr 111/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 30 października 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy “GÓR-STAL” sp. z o.o. zezwolenie nr 111/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  44.375.000,00 zł netto, a także zatrudnić 50 nowych pracowników.

Kraków, 30.10.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 29 października 2012 r., podjął uchwałę
o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: “GÓR-STAL” sp. z o.o.

Kraków, 14.09. 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ORAZ WIZYTY STUDYJNEJ

Projekt pn. „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: KPT/BI-7/2012

Informacja o wyborze

Kraków, 12.09.2012 r.

Organizacja konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2012
Numer ogłoszenia: 183475 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012

Informacja o wyborze

Kraków, 19.07.2012 r.

Zezwolenie nr 110/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 lipca 2012 r. wydał dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „H-GAZ” B. Hliniak, W. Hliniak sp.j. zezwolenie nr 110/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  7.500.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 49 nowych pracowników.

Kraków,  17.07.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 10 lipca  2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „H-GAZ” B. Hliniak, W. Hliniak sp.j.

Kraków, 17.07.2012

Zezwolenie nr 109/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 17 lipca 2012 r. wydał dla Jerzego Pawlaka oraz Sebastiana Jargasa, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą HS GLASS Jerzy Pawlak, Sebastian Jargas s.c. zezwolenie nr 109/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  600.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 2 nowych pracowników.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 13 czerwca i 3  lipca  2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę Jerzego Pawlaka oraz Sebastiana Jargasa, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą HS GLASS Jerzy Pawlak, Sebastian Jargas s.c.

Kraków, 22.06.2012 r.

Zezwolenie nr 108/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 22 czerwca 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy KON-INS-BUD Montaż sp. z o.o. zezwolenie nr 108/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  2.000.000,00 zł, a także zatrudnić 2 nowych pracowników.

Kraków, 22.06.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 13 i 20 czerwca 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: KON-INS-BUD Montaż sp. z o.o.

Kraków, 15.06.2012 r.

Zezwolenie nr 107/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy Granpak sp. j. M. Korczak, R. Marczak zezwolenie nr 107/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  10.096.200,00 zł, a także zatrudnić 6 nowych pracowników.

Kraków, 19.06.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 14 czerwca 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Granpak sp. j. M. Korczak, R. Marczak.

Kraków, 11.06.2012 r.

Zezwolenie nr 106/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 11 czerwca 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy HAT-TRICK Janusz Płonka zezwolenie nr 106/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  3.200.000,00 zł, a także zatrudnić 2 nowych pracowników.

Kraków,  05.06.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 maja 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: HAT-TRICK Janusz Płonka.

Kraków, 01.06.2012 r.

Zezwolenie nr 105/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 1 czerwca 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy Werner Kenkel Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zezwolenie nr 105/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  50.000.000,00 zł, a także zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwie o co najmniej  35 pracowników.

Kraków,  01.06.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 i 31 maja 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: Werner Kenkel Południe sp. z o.o. S.K.

Kraków, 31.05.2012 r.

Zezwolenie nr 104/2012

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 31 maja 2012 r. wydał dla przedsiębiorcy ”Bilstein – Polska” sp. z o.o. zezwolenie nr 104/2012, Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  3.873.000,00 zł, a także zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwie o co najmniej  2 pracowników.

Kraków,  25.05.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 17 maja 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy: ”Bilstein Polska” sp. z o.o.

Kraków, 29.03.2012 r.

Zezwolenie nr 102/2012

Zezwolenie nr 102/2011  z dnia 29 marca  2012 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą PROTECH sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  8.000.000,00 zł, a także zatrudnić o co najmniej 10 pracowników.

Kraków,  29.03.2012 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 13 marca 2012 r., podjął: uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:

PROTECH sp. z o.o.

Oraz uchwałę o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej strefy ekonomicznej dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy.

Kraków, 29.03.2011 r.

Zezwolenie nr 103/2012

Zezwolenie nr 103/2012  z dnia  29 marca  2012 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą Woodward Poland sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  18.000.000,00 zł, a także zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 10 pracowników.

 

Kraków,  29.03.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 28 marca 2012 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy

Woodward Poland sp. z o.o.

oraz uchwałę o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej strefy ekonomicznej dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy.

 

Kraków, 24.01.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE

Nr postępowania ZP/1/5.3-2/2012

Kraków, 27.01.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego”, PO IG 5.3

Informacja o wyborze

 

Kraków, 3.01.2012 r.

Zezwolenie nr 101/2012

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. wydał w dniu 3 stycznia  2012 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy dla spółki działającej pod firmą CELL-FAST sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  25.000.000,00 zł, a także zatrudnić  co najmniej 20 pracowników.

Kraków,  29.12.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 28 grudnia 2011r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy CELL-FAST sp. z o.o.

Kraków, 23 grudnia 2011 r.

Informacja o wyborze

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług doradztwa technicznego dla części inwestycyjnej Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego parku Technologicznego”

Nr postępowania ZP/14/5.3-2/2011

Informacja o wyborze

 

Kraków, 6 grudnia 2011 r. 

Informacja o wyborze

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Ogrzewanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie w sezonie zimowym 2011/2012”.
Nr postępowania ZP/13/5.3-2/2011

Informacja o wyborze

 

Kraków, 16 listopada 2011 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu aukcji

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. unieważnia się postępowanie w trybie aukcji ustnej na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 307, stanowiącego własność Spółki.

Uzasadnienie:

Do aukcji wyznaczonej na dzień 14.11.2011 r. o godz. 12.00 nie przystąpił żaden podmiot.

 

znak sprawy: ZP/10/5.3-2/2011                                                     

Kraków, 4 listopada 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz dorocznej konferencji Inteligentne Miasto Kraków – rekomendacje dla Polski.

Zamawiający:

Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.

Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz dorocznej konferencji Inteligentne Miasto Kraków – rekomendacje dla Polski, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Krakowskie Biuro Festiwalowe., ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków. Cena oferty: 87 000,00 zł.

W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert przez Wykonawców:

CAFE PR Magdalena Bosek

ul. Osiedle Tysiąclecia 3/2, 31-603 Kraków

Cena oferty: 98 342,00 zł

Kamrat Konsulting K&Z Kamratowie

ul. Konstruktorów 62/14, 65-119 Zielona Góra

cena oferty: 219 100,00 zł,

ACORA Tymoteusz Gadomski

ul. Longinusa Podbipięty 2/14, 92-440 Łódź

cena oferty: 156 200,00 zł,

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

Cena oferty: 87 000,00 zł

Biuro Kongresów Jordan

ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków

Cena oferty: 87 721,00 zł

 

Kraków, dnia 2.11.2011 r.

Zezwolenie nr 99/2011

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego podjął decyzję o wydaniu zezwolenia nr 99/2011  dla  Purinova sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 5.500.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 5 osób.

Zezwolenie nr 100/2011

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego podjął decyzję o wydaniu zezwolenia nr 100/2011  dla  Capita (Polska)  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 4.565.247,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 450 osób.

Kraków, 2.11.2011 r.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań z  25 października 2011 r., opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę:  Purinova sp. z o.o. oraz Capita (Polska) sp. z o.o.

Kraków, dnia 2.11.2011 r.

Zezwolenie nr 98/2011

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego podjął decyzję o wydaniu zezwolenia nr 98/2011  dla  Pro-Eko sp. z o.o. z siedzibą w Barwałdzie Dolnym. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 14 945 729,00 zł  zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 7 osób.

Kraków, 2.11.2011 r.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań z  25 października 2011 r., opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę: Pro – Eko sp. z o.o. z siedzibą w Barwałdzie Dolnym

Kraków, 26.10.2011 r.

Zezwolenie nr 97/2011

Zezwolenie nr 97/2011 z dnia 21 października 2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp.j.,

Przedsiębiorcy zobowiązali się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 2.000.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 5 osób.

Kraków, 26.10.2011 r.

Zezwolenie nr 96/2011

Zezwolenie nr 96/2011 z dnia 21 października 2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą ARGO-HYTOS POLSKA sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 4.610.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 5 osób. 

Kraków, 26.10.2011 r.

Zezwolenie nr 95/2011

Zezwolenie nr 95/2011  z dnia 19 października 2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą Bahlsen sp. z o.o. sp.k.,

Przedsiębiorcy zobowiązali się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 20.700.000,00 zł, a także zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie strefy o co najmniej 30 nowych osób.

Kraków,26.10.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 11 października 2011r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorców:

- Bahlsen Polska sp. z o.o. sp. k.,

- ARGO-HYTOS POLSKA sp. z o.o.,

- Ekowafel M. Łysoń M. Wnętrzak sp.j.,

oraz o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej strefy ekonomicznej dla wyżej wymienionych przedsiębiorców.

Kraków, 27.09.2011 r.

Zezwolenie nr 94/2011

Krakowski Park Technologiczny informuje, że w dniu 27 września zarząd spółki wydał zezwolenie dla  Woodward Governor Poland sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  4.000.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 5 osób.

Kraków,  27.09.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 września 2011 r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy Woodward Governor Poland sp. z o.o. oraz o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej strefy ekonomicznej dla wyżej wymienionych przedsiębiorców.

Kraków, 23.09.2011 r.

Nr postępowania ZP/5/5.3-2/2011

dot. przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" oraz wykonanie portalu internetowego stanowiącego platformę promocji.

Informacja o wyborze 

 

Kraków, 23.09.2011 r.

Nr postępowania ZP/5/5.3-2/2011

dot. przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" oraz wykonanie portalu internetowego stanowiącego platformę promocji.

Informacja o wyborze

 

Kraków, 29.08.2011 r.

Zezwolenie nr 92/2011

Zezwolenie nr 92/2011  z dnia  29 sierpnia  2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą FoodCare sp. z o.o.

Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  21.000.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 15 osób.

Zezwolenie nr 93/2011

Zezwolenie nr 93/2011  z dnia  29 sierpnia  2011 r. wydane przez zarząd KPT dla Magdaleny Jargas i Agaty Kostrzewskiej, wspólnie prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą DORTECH II s.c. Magdalena Jargas Agata Kostrzewska.

Przedsiębiorcy zobowiązali się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  550.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 osoby.

Kraków,  26.08.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 sierpnia 2011r., podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorców:

- FoodCare sp. z o.o.
- Magdaleny Jargas i Agaty Kostrzewskiej, wspólnie prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą DORTECH II s.c. Magdalena Jargas Agata Kostrzewska

oraz o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej strefy ekonomicznej dla wyżej wymienionych przedsiębiorców.

Kraków 22.07.2011 r.

Nr postępowania KPT/BM-1/2011
Przetarg nieograniczony na Organizację Konferencji pt. Annual Business in Małopolska Meeting 2011

Informacja o wyborze

Kraków, 4.07.2011 r.

Zezwolenie nr 91/2011

Zezwolenie nr 91/2011  z dnia  4 lipca  2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ" w Krakowie S.A.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  51.000.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 osoby.

Kraków,  4.07.2011 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146/1, o pow. 4,4004 ha,  obręb Podłęże, położonej na terenie gminy Niepołomice oraz  uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia  29 czerwca  2011 r., postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania komisji i zaakceptował ofertę spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ" w Krakowie S.A. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 21 czerwca 2011 r.

Informacja o wyborze

Nr postępowania KPT/BI-6/2011

Przetarg nieograniczony na obsługę prawną oraz obsługę zamówień publicznych projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy innowacyjny)

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

GLICA Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Glica
Modlnica, ul. Częstochowska 21
32-089 Wielka Wieś

Informacja o wyborze

 

Kraków, 27 kwietnia 2011 r.

Informacja o wyborze

dot. przetargu nieograniczonego pn. świadczenie usług cateringu.

Nr postępowania KPT/SI-2/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyborze

 

Kraków, 19 kwietnia 2011 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. opracowanie wstępnej wersji Regionalnej Strategii Współpracy Ogniw Pośredniczących w województwie małopolskim w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Nr postępowania KPT/BI-5/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:


ResPublic Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 5
00-074 Warszawa

Informacja o wyborze

 

Kraków, 17.03.2011 r.
Zezwolenie nr 90/2011
Zezwolenie nr 90/2011  z dnia  17 marca 2011 r. wydane przez zarząd KPT dla  Jacka Kasprzyka i Macieja Kasprzyka, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą FUPH „Lokas" s.c. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  1.300.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 osoby.


Kraków, 11.03.2011 r.
Zezwolenie nr 89/2011 Zezwolenie nr 89/2011  z dnia  11 marca 2011 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą Luxoft Poland sp. z o.o.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  500.000,00 zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 150 osób.

Kraków,  11.03.2011 r.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 28 lutego 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:  Luxoft Poland sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków,  9.03.2011 r.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 28 lutego 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:  Jacek Kasprzyk i Maciej Kasprzyk, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą FUPH „Lokas" s.c.  na warunkach przedstawionych w ofercie

Kraków, 3 marca 2011 r.
Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringu w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Nr postępowania KPT/BI-2/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

ATIA Sp. z o.o.
ul. Koło Strzelnicy 50
30-219 Kraków

 Informacja o wyborze

 

Kraków, 28 lutego 2011 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. przeprowadzenie diagnozy (badania) dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy" w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Nr postępowania KPT/BI-3/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

ECORYS Polska Sp. z o.o.
Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa

Informacja o wyborze

 

Kraków, 23 lutego 2011 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. organizacja seminarium inaugurującego projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Nr postępowania KPT/BI-4/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Olszańska 7
31-513 Kraków

Informacja o wyborze

 

Kraków, 01.02.2011 r.

Informacja o wyborze

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługi doradcze w zakresie realizacji projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" (projekt systemowy innowacyjny realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Nr postępowania KPT/BI-1/2011

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

InnoCo Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Informacja o wyborze

Kraków, 14.01.2011 r.

znak sprawy: ZP/7/5.3-2             

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na udzielenie gwarancji bankowej w wysokości 18 748 000 złotych.

Zamawiający:

Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Informacja o wyborze

 

Kraków, 27.12.2010 r.

Numer postępowania KPT/A-9/2010
Informacja o czynnościach oraz o wyborze Wykonawcy dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej"

Rozstrzygnięcie

Kraków, 22.12.2010 r.
Numer postępowania - KPT/SI-5/2010

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie (druk) materiałów promocyjnych."

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyborze

Kraków, 7 grudnia 2010 r.

Informacja o wyborze

dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Całodobowa ochrona stacjonarna budynku oraz mienia budynku przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie"

Numer postępowania ZP/A-8/2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), zwanej dalej „Ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Rozstrzygnięcie

Kraków, 3.12.2010

Zezwolenie nr 88/2010
Zezwolenie nr 88/2010  z dnia  2 grudnia   2010 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą ksi.pl sp. z o.o.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  1.000.000  mln zł, a także zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie o co najmniej 2  osoby.

Kraków, 03.12.2010 r.

Informacja o wyborze

Numer postępowania KPT/SI-4/2010

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług cateringu."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kraków,  2 grudnia 2010 r.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 16 listopada 2010 r. oraz 1 grudnia 2010 postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:  ksi.pl  sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 20.11.2010
Zezwolenie nr 87/2010 Zezwolenie nr 87/2010  z dnia  19 listopada 2010 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą NIFF RUBBER INDUSTRY sp. z o.o.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  52.364.000  mln zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 70  osób.

Kraków,  18 listopada 2010 r.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 16 listopada 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:  NIFF RUBBER INDUSTRY sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 3 listopada 2010 r.

znak sprawy: ZP/8/5.3-2                                                               

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie Planu Rozwoju Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych

na lata 2010-2013.

Zamawiający:

Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Planu Rozwoju Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych na lata 2010-2013, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Eficom S.A., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, z uwagi na najniższą cenę równą 64 967,83 zł.

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty przez Wykonawców:

Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o. o.
ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa
cena oferty: 135 500,00 zł,

Collect Consulting Sp. z o. o. - lider
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
InnoCo Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
cena oferty: 176 900,00 zł,

EFICOM S.A.
ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
cena oferty: 64 967,83 zł.

Kraków, 22 października 2010 r.

znak sprawy: ZP/3/5.3-2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

w trybie przetargu ograniczonego

na wykonanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" (PO IG 5.3).

Zamawiający:

Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" (PO IG 5.3), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum WARBUD S.A., al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa i VINCI Construction Grands Projets, 5, Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Francja, z uwagi na najniższą cenę równą 51 118 000,00 zł.

W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert przez Wykonawców:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena oferty: 59 419 321,64 zł,

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
cena oferty: 74 336 000,00 zł,

WARBUD S.A.
al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
VINCI Construction Grands Projets 5,
Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Francja
cena oferty: 51 118 000,00 zł,

SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena oferty: 57 807 540,00 zł,

Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena oferty: 51 795 403,00 zł.

 

Kraków, 15 października 2010 r.

Numer postępowania - KPT/SI-3/2010  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Świadczenie usług cateringu podczas II mikrocyklu projektu "Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG 3.3.1) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zezwolenie nr 86/2010
Zezwolenie nr 86/2010  z dnia 7 października 2010 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki działającej pod firmą WAWEL S.A.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  35 mln zł, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 20  osób.

Kraków, 7 października 2010
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 31 sierpnia 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę przedsiębiorcy:  Wawel S.A. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 6 października 2010 r.

znak sprawy: ZP/5/5.3-2                                                           

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

w trybie przetargu ograniczonego

na pełnienie obowiązków inżyniera dla kontraktu na wykonanie budynku

Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" (PO IG 5.3).

Zamawiający:

Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.

Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na pełnienie obowiązków inżyniera dla kontraktu na wykonanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" (PO IG 5.3), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę EKOCENTRUM Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław, z uwagi na najniższą cenę równą 487.080,00 zł.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

 AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

cena oferty: 878.400,00 zł,

EKOCENTRUM Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

cena oferty: 487.080,00 zł.

Kraków, 4 października 2010

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zakopanym.

Kraków, 19 lipca 2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o przepis art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 223 z 2007r., poz. 1655 z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, przedmiotem którego jest organizacja konferencji kończącej projekt „PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.1.1, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
opiewającą na kwotę
113 810,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria wyboru, tj. kryterium „cena" oraz scenariusza wykorzystania koncepcji projektu i wizualizacji wykorzystania tematyki projektu do artystycznej aranżacji konferencji.

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz punktacji łącznej wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.       

Partner of Promotion Sp. z o.o.

ul. Belgradzka 8 lok.01, 02-793 Warszawa

281 783,40 zł

120,09

2.       

Sympozjum  Cracoviense Sp. z o.o.

ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków

143 825,00 zł

83,35

3.       

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

113 810,00 zł

174,20

Informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: Żaden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu nie został wykluczony.

Informacje o Wykonawcach, których ofert zostały odrzucone: Oferta żadnego z Wykonawców biorących udział w postępowaniu nie została odrzucona.

POUCZENIE

Wobec treści art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, od czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie nie przysługuje.

                                                                       

 

 

Kraków, 8 czerwca 2010

oznaczenie sprawy: nr ogłoszenia 140402-2010

Informacja o zawarciu umowy 

Zamawiający - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., informuje, że w dniu 08.06.2010 r. została zawarta umowa z GRUPA GUMUŁKA Sp. z o.o., 40-077 Katowice, ul. J. Matejki 4., przedmiotem której jest opracowanie raportu strategie rozwoju 10 technologii w ramach projektu „PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020".
Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.).

Kraków, 2 czerwca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 11 maja 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania: KPT/SI-2/2010
dot. Zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych"

Na postawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane następujące oferty w zakresie Pakietu I została wybrana oferta przedstawiona przez Wykonawcę:

ATIA sp. z o.o.
ul. Koło Strzelnicy 50
30 -219 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zawiera najniższą cenę.

Na postawie art. 92 ust1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że terminem po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest - 16 maja 2010 r. w zakresie Pakietu II została wybrana oferta przedstawiona przez Wykonawcę:

Agnieszka Grochal
Serwis gastronomiczny, bankiety, catering
ul. Zarzyckiego 38
30-868 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zawiera najniższą cenę. Na postawie art. 92 ust1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że terminem po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest - 16 maja 2010 r.

w zakresie Pakietu III została wybrana oferta przedstawiona przez Wykonawcę:

Agnieszka Grochal
Serwis gastronomiczny, bankiety, catering
ul. Zarzyckiego 38
30-868 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i zawiera najniższą cenę
Na postawie art. 92 ust1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że terminem po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest - 16 maja 2010 r.

ZP-12
ZP-21

Kraków, 8 kwietnia 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II
41 L, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, NIP: 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy: 2.175.000 zł, jako Zamawiający, w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) na  „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie" Nr postępowania KPT/A-4/2010, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu została uznana za najkorzystniejszą i wybrana oferta złożona przez:

Enion Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków              z ceną ofertową 712 577,65 złotych (słownie: siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 65/100 groszy).

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jako jedyna oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ tj. najniższa cena.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 9 kwietnia 2010 roku.

Streszczenie oceny i porównanie ofert

Kraków, 31 marca 2010 r.

 

Zezwolenie nr 82/2010

Zezwolenie nr 82/2010  z dnia 31 marca 2010 r. wydane przez zarząd KPT dla spółki pod firmą MageLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 0,5 mln zł., a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 osoby.

Kraków, 31 marca 2010

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds.  Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 30 marca 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę spółki pod firmą MageLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie na warunkach przedstawionych w ofercie

Kraków, 25 marca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, NIP: 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy: 2.175.000 zł, jako Zamawiający, w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) na „Świadczenie usług dostępu do Internetu" Nr postępowania KPT/A-3/2010, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że po ponownym badaniu i ocenie ofert złożonych w postępowaniu:

1)    została uznana za najkorzystniejszą i wybrana oferta złożona przez:

Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105  Warszawa  z ceną ofertową 8 316,50 (słownie: osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt ).

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ tj. najniższa cena.

2)    z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3) odrzucono oferty złożone przez następujących Wykonawców:

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 26 marca 2010 roku.

Streszczenie porównania i oceny ofert

Kraków, 25 marca 2010

Zezwolenie nr 81/2010
Zezwolenie nr 81/2010  z dnia 24 marca 2010 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy Ignacego Włodarczyka działającego pod nazwą Firma Usługowo- Produkcyjno-Handlowa Limblach Ignacy Włodarczyk.

Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 6.000.000,00 zł a także  zatrudnić na terenie strefy minimum 2 osoby.

Celem przedsięwzięcia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej, w której prowadzona będzie innowacyjna linia do profilowania i cięcia blach.

Kraków, 24 marca 2010 r.

Zezwolenie nr 80/2010

Zezwolenie nr 80/2010  z dnia 23 marca 2010 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą PHPU IMA ZPChr I. Szumańska-Wrona i M. Wrona z siedzibą w Limanowej.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 2.000.000,00 zł,a także zatrudnić na terenie strefy minimum 5 osób.

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez wybudowanie i uruchomienie zakładu przetwórstwa spożywczego.

Kraków, 22 marca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, NIP: 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy: 2.175.000 zł, jako Zamawiający, w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) na „Dostawa wykładziny podłogowej wraz z jej ułożeniem w budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie" Nr postępowania                       KPT/A-2/2010, , działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że po ponownym badaniu i ocenie ofert złożonych w postępowaniu:

1)    została uznana za najkorzystniejszą i wybrana oferta złożona przez:

Martela Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa  z ceną ofertową 29 032,68 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ tj. najniższa cena.

2)    z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3) odrzucono oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- „Chemifarb" S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów  na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym antyelektrostatyczność jako <2 kV wg EN 13501-1. W złożonym formularzu oferty Wykonawca określił antyelektrostatyczność jako <2 kV wg EN 13501-1. Jednakże                 z treści dokumentów załączonych do oferty jak również przesłanych w następstwie pisma Zamawiającego o wyjaśnienie treści złożonej oferty wynikało, że antyelektrostatyczność oferowanej wykładziny wynosi =<2 kV wg normy ISO 6356. Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, że klasa wytrzymałości wg normy EN 1307 wynosi 32 - LC1, podczas gdy Zamawiający wymagał klasy wytrzymałości co najmniej 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywność). Pomimo okoliczności przesłania przez Wykonawcę późniejszego pisma wskazującego, że klasa wytrzymałości spełnia wymagania określone w SIWZ wg normy EN 1307 33 LC1 działając w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych należy uznać, że te wyjaśnienia nie mogą wywołać skutku prawnego gdyż zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wskutek udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty. W świetle obiektywnych informacji wykładzina w klasie wytrzymałości 32 dotyczy średniego natężenia ruchu, a klasa 33 dotyczy dużego natężenia ruchu. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zbigniew Krupka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRUBUD Zbigniew Krupka, ul. Raszyńska 42c/11 60-135 Poznań na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym wygląd - ciemny grafit melanż. Załączony do SIWZ formularz oferty wymagał określenia przez Wykonawcę wyglądu wykładziny zgodnie z SIWZ. Wykonawca w złożonej ofercie określił wygląd jako „melanż, grafit", a na skierowane do niego pismo Zamawiającego o wyjaśnienie oferty w tym zakresie nie odpowiedział. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Elżbieta Kluczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Spektrum" Elżbieta Kluczewska", 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Sosnowiecka 41 na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym wysokość całkowitą wykładziny - maksymalnie 6,8 mm wg normy ISO 1765. W złożonej ofercie Wykonawca określił wysokość całkowitą wykładziny w mm wg normy 1765 jako 7 mm. Tym samym oferowana wykładzina nie spełnia parametru wymaganego przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Grażnyna Wilczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIMEX" Grażyna Wilczek, 41-902 Bytom ul. Nawrota 22/3 na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym izolacyjność akustyczną w dB wg EN ISO 140-8. W złożonej ofercie Wykonawca nie określił izolacyjności akustycznej oferowanej wykładziny. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Małgorzata Kluź, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowo-Usługowa „HURT-POL" Małgorzata Kluź, 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18b na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym antyelektrostatyczność jako <2 kV wg EN 13501-1. W złożonej ofercie Wykonawca określił antyelektrostatyczność jako =<2 kV wg EN 13501-1. Tym samym oferowana wykładzina nie spełnia parametru wymaganego przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Archibud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym klasa wytrzymałości co najmniej 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywność) klasa trudnopalności - BFL s1 wg EN 13501-1. Wykonawca w złożonej ofercie określił klasę wytrzymałości  wg normy EN 1307 jako 3 - HEAVY CONTRACT (WYSOKA INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA) oraz klasę trudnopalności wg EN 13501-1 jako Cfl s1, a na skierowane do niego pismo Zamawiającego o wyjaśnienie oferty w tym zakresie nie odpowiedział. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Budomas-S s.c. Tomasz i Danuta Czajkowscy, 53-125 Wrocław na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym antyelektrostatyczność jako <2 kV wg EN 13501-1. W złożonej ofercie Wykonawca określił antyelektrostatyczność jako =<2 kV wg EN 13501-1. Tym samym oferowana wykładzina nie spełnia parametru wymaganego przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- MIMAR Spółka Jawna Marek Micał, Stanisław Sarna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 1 A, 35-232 Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym wygląd - ciemny grafit melanż. Załączony do SIWZ formularz oferty wymagał określenia przez Wykonawcę wyglądu wykładziny zgodnie z SIWZ. Wykonawca w złożonej ofercie określił wygląd jako „melanż", a na skierowane do niego pismo Zamawiającego o wyjaśnienie oferty w tym zakresie nie odpowiedział.  Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- MAKRO ABRA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, al. Niepodległości 26/30 42-216 Częstochowa na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym antyelektrostatyczność jako <2 kV wg EN 13501-1. W złożonej ofercie Wykonawca określił antyelektrostatyczność jako =<2 kV wg EN 13501-1. Tym samym oferowana wykładzina nie spełnia parametru wymaganego przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- DRAGON WYKŁADZINY M.A.KOZA  S.C. ul. Strusia 7, 05-07 Budziska na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym wygląd - ciemny grafit melanż oraz odporność na kółka mebli biurowych jako R>= 2,4 wg EN 985.. Wykonawca w złożonej ofercie określił wygląd jako „melanż", a w zakresie odporności na kółka mebli biurowych wg EN 985 wskazał, że „TAK". Na skierowane do niego pismo Zamawiającego o wyjaśnienie oferty w tym zakresie nie odpowiedział. Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Firma Handlowo-Usługowa KRAK-KOLOR Jarosław Kruszak i S-KA Spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Grażyny 18, 31-217 Kraków na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z punktem 3.Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił parametry wykładziny, w tym odporność na kółka mebli biurowych jako R>= 2,4 wg EN 985. Załączony do SIWZ formularz oferty wymagał określenia przez Wykonawcę parametru wykładziny w zakresie odporności na kółka mebli biurowych wg EN 985, natomiast Wykonawca wskazał w załączonej ofercie użył jedynie sformułowania „wg normy". Na skierowane przez Zamawiającego pismo  o wyjaśnienie treści złożonej oferty Wykonawca odpowiedział z naruszeniem art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (postępowanie prowadzone          w języku polskim). Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 27 marca 2010 roku.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Kraków, 19.03.2010

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 5 marca 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę pana Ignacego Włodarczyka prowadzącego działalność pod nazwą Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „LIMBLACH" z siedzibą w Limanowej na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 19.03.2010

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 5 marca 2010 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy PHPU „IMA" ZPChr I. Szumańska - Wrona i M. Wrona sp. j.   na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 2 lutego 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, NIP: 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy: 2.175.000 zł, jako Zamawiający, w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) na „Dostawa wykładziny podłogowej wraz z jej ułożeniem w budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie" Nr postępowania FZ/A-1/2010, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że :

1)    wybrana została oferta złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa KRAK-KOLOR Jarosław Kruszak i S-ka Spółka jawna z ceną ofertową 31.109,91 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ tj. najniższa cena.

2)    żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania,

3)    oferta złożona przez INVEST BIURO B.Ważny, P.Ważny z siedzibą w Rzeszowie, ul. J.Pelczara 6, 35-312 Rzeszów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

  

Uzasadnienie: Oferta INVEST BIURO B.Ważny, P.Ważny z siedzibą w Rzeszowie,                     ul. J.Pelczara 6, 35-312 Rzeszów została złożona na formularzu oferty przeznaczonym do innego postępowania tj. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie kontaktów z inwestorami i doradztwa inwestycyjnego. W konsekwencji treść oferty jest w całości niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kraków, 8.01.2010
Informacja o zawarciu umowy dot. przetargu z wolnej ręki
Zamawiający - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 stycznia 2010 r. została zawarta umowa z SUUS GRZEGORZ KŁOS, DOMINIKA KŁOS SP. J. z siedzibą: ul. Żółkiewskiego nr 26 lok. 3, 31-539 Kraków, NIP 675-12-61-419, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000231037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przedmiotem której są usługi wykonania cateringu na spotkania gremiów ekspertów w ramach projektu „Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020".
Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.).

Kraków, 15.12.2009
Zezwolenie nr 79/2009

Zezwolenie nr 79/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r., wydane przez Zarząd KPT dla przedsiębiorcy ELETTROSTANDARD Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 11.000.000,00 zł, a także zatrudnić co najmniej 13 osób. Spółka została utworzona w 2009 r.  w celu podjęcia działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej w podstrefie Niepołomice. Przedmiotem działalności będzie m. in. wytwarzanie transformatorów mocy w izolacji żywicznej, jak również rozdzielni elektrycznej średniego napięcia.

Kraków, 9.12.2009
Zezwolenie nr 78/2009
Zezwolenie nr 78/2009  z dnia 9  grudnia   2009 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy  UNI-TARPIN  Sp. z o.o.  Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 5.500.000,00 zł, a także  zatrudnić co najmniej  5  osób. Spółka jest firmą produkcyjno-usługową istniejącą na rynku od 1992 r. Podstawowy przedmiot działalności firmy to produkcja płynów przeznaczonych do eksploatacji pojazdów kosmetyków samochodowych i artykułów chemii gospodarczej. Projekt inwestycyjny będzie realizowany w podstrefie Tarnów.

Kraków, 8.12.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Kraków, 23.11.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kraków, 3.11.2009
Zezwolenie nr 77/2009
Zezwolenie nr 77/2009  z dnia 3 listopada  2009 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy  Witolda Płoszczycy. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 2.818.000,00 zł a także  zatrudnić co najmniej  5  osób. Podstawowy przedmiotem działalności  to obróbka mechaniczna elementów metalowych.

Kraków, 3.11.2009
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 2 listopada  2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 27.10.09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie analizy kontekstu regionalnego i międzyregionalnego 20 kluczowych technologii zidentyfikowanych w ramach projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020".

Kraków, 13.10.2009
Zezwolenie nr 76/2009

Zezwolenie nr 76/2009  z dnia 13 października 2009 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy Flying Fish Stasz i Kiełkowski S.J. z siedzibą w Krakowie. Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 500.000,00 zł a także  zatrudnić co najmniej  15  osób. Spółka zajmuje się szeroko pojętym doradztwem technologicznym dla przemysłu, wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach, prowadzeniem analiz ekonomicznych oraz technicznych.
Flying Fish prowadzi również doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, systemów informatycznych w pełnym wsparciem na etapie projektowania oraz wdrażania.

Kraków, 13.10.2009
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Przetargowej, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 11 sierpnia i 13 października  2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Flying Fish Stasz i Kiełkowski S.J.  na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 12.10.2009

Informacja o Zezwoleniu nr 75/2009
Zezwolenie nr 75/2009  z dnia 12 października 2009 r. wydane przez Zarząd  KPT  dla przedsiębiorcy ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad 17.000.000,00 zł a także zatrudnić 30  osób. Celem przedsięwzięcia jest budowa zakładu produkującego elementy oświetleniowe.
Jest to pierwsza inwestycja zlokalizowana w podstrefie Dobczyce.

Kraków, 12.10.2009

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Przetargowej, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 sierpnia i 12 października  2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy ES-SYSTEM NT  Sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 17.09.2009

 znak sprawy: ZP/2/5.3-2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu ograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowej
na wybudowanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu „Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych” (PO IG działanie 5.3)


Zamawiający:
Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu „Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych” (PO IG działanie 5.3), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę KONTRAPUNKT V-projekt Zespół Projektowo–Inwestycyjny, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, z uwagi na najniższą cenę.

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty przez Wykonawców:

BAUREN Renke Piotr
ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik
cena oferty: 959.774,00 zł

KONTRAPUNKT V- projekt Zespół Projektowo-Inwestycyjny
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
cena oferty: 943.060,00 zł

Team s.c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja
ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko Zdrój
cena oferty: 1.610.400,00 zł

Pracownia Projektowa „MERITUM” mgr inż. Marta Chowan
ul. Oświęcimska 90B, 32-500 Chrzanów
cena oferty: 947.800,00 zł

Z porównania złożonych ofert wynika, że najniższą cenę zaoferował Wykonawca KONTRAPUNKT V-projekt Zespół Projektowo–Inwestycyjny, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, w związku z czym – ponieważ jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena oferty – oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Kraków, 12.08.2009

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 2 100000 zł.

Kraków, 14.07.2009
Zawiadomienie
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds. Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 14 lipca  2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 22.06.2009
Informacja o zezwoleniu nr 73/2009

Zezwolenie nr 73 z dnia 19 czerwca 2009 r. wydane przez KPT  dla przedsiębiorcy Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 15.000.000,00 zł ( piętnaście milionów złotych) oraz zatrudnić 12 osób.
Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest uruchomienie produkcji elementów dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, a dokładnie produkcji siatek w wykonaniu specjalnym jako zbrojenie dla elementów  prefabrykowanych stosowanych jako szalunek wieńców zewnętrznych i wewnętrznych.  Na powyższe siatki ZEK zgłosił zastrzeżenie patentowe. Inwestycja zrealizowana będzie w podstrefie Tarnów.
Zezwolenie to jest już szóstym wydanym zezwoleniem przez KPT od początku roku.

 

Kraków, 16.06.2009

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania „Obsługa kredytowa Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.".

Kraków, 29.05.2009

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania „Obsługa kredytowa Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.".

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Prace wykończeniowe i adaptacyjne w budynku „Inkubatora Technologicznego"

Kraków, 11.05.2009
Zawiadomienie

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z 7 i 8 maja 2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Mobile Experts Sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 7.05.2009
Zawiadomienie
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zarząd KPT po zapoznaniu się z Protokołem Komisji ds. Przetargów i Rokowań, opiniującej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 7 maja 2009 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy Shell Polska Sp. z o.o. na warunkach przedstawionych w ofercie.

Kraków, 26.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając imieniem Zamawiającego - spółki: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. na podstawie na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007, poz. 1655 ze zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę mebli, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, informuję, iż wybrano ofertę:
Mikomax Meble Biurowe Artur Wróbel ul. Łagiewnicka 33 a, 30-417 Kraków.
Uzasadnienie wyboru: Oferta prawidłowa.
Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria wyboru
Poniżej przedstawiamy informacje o:
• Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz punktacji łącznej wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena Brutto Punktacja
1. Mikomax Meble Biurowe Artur Wróbel
ul. Łagiewnicka 33 a, 30-417 Kraków 38.371,44 zł 100

2. „Biuro 2000" Fabryka Mebli i Sprzętu Biurowego
ul. Kamienna 8, 30-001 Kraków 40.981,02 zł 93,63

Wykonawcach wykluczonych z przedmiotowego postępowania: - nie wykluczono żadnego wykonawcy

• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: - żadna oferta nie została odrzucona

POUCZENIE
Zgodnie z art. 180  ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy -  można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 

Kraków, 17.12.2008
Zezwolenie nr 67/2008
W wyniku przeprowadzonych rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Zarząd KPT wydał Zezwolenie nr 67/2008 dla:

Berendsen Textile Service Sp. z o.o., ul. Duńska 1
83-330 Żukowo wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005603.Osoba publikująca Jacek
Data publikacji 2008-12-31 11:15:12
Data aktualizacji 2016-02-24 11:34:37


Dziennik dokumentu