Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2016 poz. 571)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 27 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 726)

Regulamin udzielania zamówień z dnia 11 marca 2014 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 23 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 971)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 100)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1196)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
z dnia 5 października 2010 r.(Dz. U. Nr 196 poz. 1299)

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw
z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1854)

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
z dnia 30 maja 2008 r.(Dz. U. Nr 118 poz. 746)

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 273 i 274)

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (Dz. U. Nr 158 poz. 1244)

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 14 kwietnia 2009 w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną 

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 3 sierpnia 2009r. w  sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej  Krakowski Park Technologiczny

Projekty aktów prawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie ws. krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

Polityka prywatnościOsoba publikująca Jacek
Data publikacji 2008-12-31 11:18:56
Data aktualizacji 2016-04-28 14:39:21


Dziennik dokumentu